همکاری با ما :

خوب شو با دغدغه کارآفرینی برای کادر درمان همواره از ورود همکاران گرامی در حوزه های پزشکی ، پرستاری ، مامایی ، فیزیوتراپی ، بهیاری و … به مجموعه استقبال میکند.
مزایای حضور در کادر درمان خوب شو بهره مندی از تخفیفات بیمه مسئولیت ، خدمات پزشکی برای اعضای خانواده با تخفیفات ویژه و نیز درامد زایی در ساعات خارج از شیفت های الزامی کادر درمان برای ایشان می باشد.
کادر درمان خوب شو پس از انجام مصاحبه ی حضوری و بررسی ویژگی ها ، علاقه مندی ها و توانمندی های هر یک از ایشان، انتخاب شده اند و ما مثل یک خانواده ی بزرگ همواره با ایشان در تعامل هستیم و از تجربیات و نظراتشان برای ارتقا سطح کیفی مجموعه ی خود بهره مند میشویم.
ایشان پایبند به همه ی اصول اخلاقی و حرفه ای هستند و مانند همه ی پزشکان و پیراپزشکان این مرز و بوم ، دغدغه ی ارتقا سلامت جامعه را دارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.