خدمات خوب شو

پزشکی

ارائه ی کلیه خدمات پزشکی توسط کادر مجرب شامل ویزیت، تشخیص، طرح درمان ، نیازسنجی بیمار و درخواست سایر خدمات پیراپزشکی مورد نیاز ، صدور گواهی فوت و …

پزشکان ما با حضور در کنار بالین بیمار و صحبت و صرف وقت برای شنیدن شرح حال وی، منافع بیمار را به بهترین نحو تشخیص داده و طرح درمانی منحصر به فرد برای وی تعیین می کنند.

پرستاری

ارائه ی کلیه ی خدمات پرستاری و کمک بهیاری شامل مراقبت های بعد از عمل، اندازه گیری فشار خون، انجام تزریقات، وصل سرم، انجام و تعویض پانسمان، کشیدن بخیه، گذاشتن سوند، تست قند، تنظیم دستگاه مراقبت های ویژه، مراقبت کمک بهیار، مراقبت از بیماران با محدودیت حرکتی و …

فیزیوتراپی

ارائه ی کلیه خدمات فیزیوتراپی توسط کارشناسان مجرب شامل برگزاری جلسات فیزیوتراپی دوره ای ، فیزیوتراپی کمر ، فیزیوتراپی گردن ، فیزیوتراپی زانو بعد از عمل فیزیوتراپی ورزشی و …

مامایی

ارائه ی کلیه خدمات ویزیت و مشاوره مامایی در دوران بارداری و پس از زایمان شامل انجام مراقبت های بارداری و شیردهی ، انجام حرکات ورزشی و آمادگی برای زایمان ، کمک در شیردهی به نوزاد و مراقبت از او